Veranstaltungen der Gemeinde Hohenpoldinghttps://www.google.deVeranstaltungen-Feed der Gemeinde HohenpoldingdeGemeinde Hohenpolding Wed, 12 Aug 2020 05:49:15 +0200 Wed, 12 Aug 2020 05:49:15 +0200 TYPO3news-248Christbaumversteigerunghttps://www.hohenpolding.de/freizeit-und-sport/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=248&cHash=02110ddb14cbf0a9b0ffa5fca9afe07f Start: Di, 05 Jan 2021 19:30:00 ,Ende: Di, 05 Jan 2021 19:30:00 | Start: Di, 05 Jan 2021 19:30:00
Ende: Di, 05 Jan 2021 19:30:00
]]>
Vereine
news-175Theater beim Wirt z' Bierbachhttps://www.hohenpolding.de/freizeit-und-sport/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=175&cHash=aab8b9491c09e96be41f139b8fee3a1b Start: Fr, 15 Jan 2021 20:00:00 ,Ende: Fr, 15 Jan 2021 20:00:00 | Start: Fr, 15 Jan 2021 20:00:00
Ende: Fr, 15 Jan 2021 20:00:00
]]>
Vereine
news-176Theater beim Wirt z' Bierbachhttps://www.hohenpolding.de/freizeit-und-sport/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=176&cHash=90013d51abd15b01c51a476ecf8f8a45 Start: Sa, 16 Jan 2021 20:00:00 ,Ende: Sa, 16 Jan 2021 20:00:00 | Start: Sa, 16 Jan 2021 20:00:00
Ende: Sa, 16 Jan 2021 20:00:00
]]>
Feste und Feiern
news-177Theater beim Wirt z' Bierbachhttps://www.hohenpolding.de/freizeit-und-sport/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=177&cHash=3dc3178f53bda88ed2c1b739b775e144 Start: So, 17 Jan 2021 19:00:00 ,Ende: So, 17 Jan 2021 19:00:00 | Start: So, 17 Jan 2021 19:00:00
Ende: So, 17 Jan 2021 19:00:00
]]>
Feste und Feiern
news-257Redaktionsschluss Holzlandblatthttps://www.hohenpolding.de/freizeit-und-sport/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=257&cHash=10d64bb590cf9afed8a9bad852b0f2a6 Start: Mo, 18 Jan 2021 15:51:00 ,Ende: Mo, 18 Jan 2021 15:51:00 | Start: Mo, 18 Jan 2021 15:51:00
Ende: Mo, 18 Jan 2021 15:51:00
]]>
Gemeinde
news-178Theater beim Wirt z' Bierbachhttps://www.hohenpolding.de/freizeit-und-sport/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=178&cHash=192614e22eac6f3d3d75e3c9bb1009c1 Start: Fr, 22 Jan 2021 20:00:00 ,Ende: Fr, 22 Jan 2021 20:00:00 | Start: Fr, 22 Jan 2021 20:00:00
Ende: Fr, 22 Jan 2021 20:00:00
]]>
Feste und Feiern
news-179Theater beim Wirt z' Bierbachhttps://www.hohenpolding.de/freizeit-und-sport/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=179&cHash=4dbd49020f8a562718229661cb3dd6a1 Start: Sa, 23 Jan 2021 20:00:00 ,Ende: Sa, 23 Jan 2021 20:00:00 | Start: Sa, 23 Jan 2021 20:00:00
Ende: Sa, 23 Jan 2021 20:00:00
]]>
Feste und Feiern
news-180Theater beim Wirt z' Bierbachhttps://www.hohenpolding.de/freizeit-und-sport/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=180&cHash=0f175a8f6e8d1c1ff6b4669412be100c Start: So, 24 Jan 2021 19:00:00 ,Ende: So, 24 Jan 2021 19:00:00 | Start: So, 24 Jan 2021 19:00:00
Ende: So, 24 Jan 2021 19:00:00
]]>
Feste und Feiern
news-181Theater beim Wirt z' Bierbachhttps://www.hohenpolding.de/freizeit-und-sport/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=181&cHash=44bb2a3254c450fb9cae9d58851e9e0c Start: Fr, 29 Jan 2021 20:00:00 ,Ende: Fr, 29 Jan 2021 20:00:00 | Start: Fr, 29 Jan 2021 20:00:00
Ende: Fr, 29 Jan 2021 20:00:00
]]>
Feste und Feiern
news-182Theater beim Wirt z' Bierbachhttps://www.hohenpolding.de/freizeit-und-sport/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=182&cHash=c515ffd05254ecb149ee74fd82242879 Start: Sa, 30 Jan 2021 20:00:00 ,Ende: Sa, 30 Jan 2021 20:00:00 | Start: Sa, 30 Jan 2021 20:00:00
Ende: Sa, 30 Jan 2021 20:00:00
]]>
Feste und Feiern
news-183Theater beim Wirt z' Bierbachhttps://www.hohenpolding.de/freizeit-und-sport/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=183&cHash=da894a04ebf7cc39074c2b7c62de5141 Start: So, 31 Jan 2021 19:00:00 ,Ende: So, 31 Jan 2021 19:00:00 | Start: So, 31 Jan 2021 19:00:00
Ende: So, 31 Jan 2021 19:00:00
]]>
Feste und Feiern
news-258Redaktionsschluss Holzlandblatthttps://www.hohenpolding.de/freizeit-und-sport/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=258&cHash=c209b04698f6a330b76f92dd4d2b4ac4 Start: Do, 11 Feb 2021 15:51:00 ,Ende: Do, 11 Feb 2021 15:51:00 | Start: Do, 11 Feb 2021 15:51:00
Ende: Do, 11 Feb 2021 15:51:00
]]>
Gemeinde
news-254Aktuelles zur Waldwirtschafthttps://www.hohenpolding.de/freizeit-und-sport/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=254&cHash=462195f1b282a0013ac50e82624bef64 Start: Mi, 03 Mär 2021 19:30:00 ,Ende: Mi, 03 Mär 2021 19:30:00 | Start: Mi, 03 Mär 2021 19:30:00
Ende: Mi, 03 Mär 2021 19:30:00
]]>
news-284Generalversammlunghttps://www.hohenpolding.de/freizeit-und-sport/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=284&cHash=7a7ef431252ebec356beaf4332b0b5f9 Start: Sa, 06 Mär 2021 19:30:00 ,Ende: Sa, 06 Mär 2021 19:30:00 | Start: Sa, 06 Mär 2021 19:30:00
Ende: Sa, 06 Mär 2021 19:30:00
]]>
Vereine
news-259Redaktionsschluss Holzlandblatthttps://www.hohenpolding.de/freizeit-und-sport/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=259&cHash=77d83734315a865bb8a9f6b2d9357ced Start: Mo, 15 Mär 2021 15:52:00 ,Ende: Mo, 15 Mär 2021 15:52:00 | Start: Mo, 15 Mär 2021 15:52:00
Ende: Mo, 15 Mär 2021 15:52:00
]]>
Gemeinde
news-285Fischverkaufhttps://www.hohenpolding.de/freizeit-und-sport/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=285&cHash=a976e524971fb1b087555da1f21c93d6 Start: Fr, 02 Apr 2021 10:00:00 ,Ende: Fr, 02 Apr 2021 10:00:00 | Start: Fr, 02 Apr 2021 10:00:00
Ende: Fr, 02 Apr 2021 10:00:00
]]>
Vereine
news-184Theater beim Wirt z' Wimpasinghttps://www.hohenpolding.de/freizeit-und-sport/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=184&cHash=ee9e4190c359b43241d9d85d929337a4 Start: So, 04 Apr 2021 19:00:00 ,Ende: So, 04 Apr 2021 19:00:00 | Start: So, 04 Apr 2021 19:00:00
Ende: So, 04 Apr 2021 19:00:00
]]>
Vereine
news-185Theater beim Wirt z' Wimpasinghttps://www.hohenpolding.de/freizeit-und-sport/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=185&cHash=5bb2fca88e34cbbd636a515793576580 Start: Mo, 05 Apr 2021 19:00:00 ,Ende: Mo, 05 Apr 2021 19:00:00 | Start: Mo, 05 Apr 2021 19:00:00
Ende: Mo, 05 Apr 2021 19:00:00
]]>
Vereine
news-186Theater beim Wirt z' Wimpasinghttps://www.hohenpolding.de/freizeit-und-sport/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=186&cHash=448b57c2f06a2b9ac8ce9bd5aa84facf Start: Fr, 09 Apr 2021 20:00:00 ,Ende: Fr, 09 Apr 2021 20:00:00 | Start: Fr, 09 Apr 2021 20:00:00
Ende: Fr, 09 Apr 2021 20:00:00
]]>
Vereine
news-187Theater beim Wirt z' Wimpasinghttps://www.hohenpolding.de/freizeit-und-sport/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=187&cHash=7efee008fabbc7bfcda08d767d4bc576 Start: Sa, 10 Apr 2021 20:00:00 ,Ende: Sa, 10 Apr 2021 20:00:00 | Start: Sa, 10 Apr 2021 20:00:00
Ende: Sa, 10 Apr 2021 20:00:00
]]>
Vereine
news-188Theater beim Wirt z' Wimpasinghttps://www.hohenpolding.de/freizeit-und-sport/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=188&cHash=3fb5301fe01e03b0ed65f276af9e3610 Start: Fr, 16 Apr 2021 20:00:00 ,Ende: Fr, 16 Apr 2021 20:00:00 | Start: Fr, 16 Apr 2021 20:00:00
Ende: Fr, 16 Apr 2021 20:00:00
]]>
Vereine
news-189Theater beim Wirt z' Wimpasinghttps://www.hohenpolding.de/freizeit-und-sport/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=189&cHash=e5f307b4750e9b1886f2549472f88ccf Start: Sa, 17 Apr 2021 20:00:00 ,Ende: Sa, 17 Apr 2021 20:00:00 | Start: Sa, 17 Apr 2021 20:00:00
Ende: Sa, 17 Apr 2021 20:00:00
]]>
Vereine
news-260Redaktionsschluss Holzlandblatthttps://www.hohenpolding.de/freizeit-und-sport/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=260&cHash=735a61504eb973610d406fac070a303f Start: Mo, 19 Apr 2021 15:52:00 ,Ende: Mo, 19 Apr 2021 15:52:00 | Start: Mo, 19 Apr 2021 15:52:00
Ende: Mo, 19 Apr 2021 15:52:00
]]>
news-261Redaktionsschluss Holzlandblatthttps://www.hohenpolding.de/freizeit-und-sport/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=261&cHash=24d038d7a23d2c6f45fc31d10640ce21 Start: Mo, 17 Mai 2021 15:52:00 ,Ende: Mo, 17 Mai 2021 15:52:00 | Start: Mo, 17 Mai 2021 15:52:00
Ende: Mo, 17 Mai 2021 15:52:00
]]>
Gemeinde
news-190Holzlandvolksfesthttps://www.hohenpolding.de/freizeit-und-sport/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=190&cHash=6f56628e73f4df28319aa14184901aa0 Start: Do, 20 Mai 2021 08:13:00 ,Ende: Di, 25 Mai 2021 08:13:00 | Start: Do, 20 Mai 2021 08:13:00
Ende: Di, 25 Mai 2021 08:13:00
]]>
Vereine
news-262Redaktionsschluss Holzlandblatthttps://www.hohenpolding.de/freizeit-und-sport/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=262&cHash=525418c2adaee3063d40bd64ccc39bb8 Start: Mo, 14 Jun 2021 15:53:00 ,Ende: Mo, 14 Jun 2021 15:53:00 | Start: Mo, 14 Jun 2021 15:53:00
Ende: Mo, 14 Jun 2021 15:53:00
]]>
Gemeinde
news-249Sportplatzfesthttps://www.hohenpolding.de/freizeit-und-sport/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=249&cHash=e1cc0dd032f145c22e0fa3655c4d7c52 Start: Fr, 02 Jul 2021 14:10:00 ,Ende: So, 04 Jul 2021 14:10:00 | Start: Fr, 02 Jul 2021 14:10:00
Ende: So, 04 Jul 2021 14:10:00
]]>
Vereine
news-263Redaktionsschluss Holzlandblatthttps://www.hohenpolding.de/freizeit-und-sport/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=263&cHash=019a82ee020068fc6205702c23d7545f Start: Mo, 19 Jul 2021 15:53:00 ,Ende: Mo, 19 Jul 2021 15:53:00 | Start: Mo, 19 Jul 2021 15:53:00
Ende: Mo, 19 Jul 2021 15:53:00
]]>
Gemeinde
news-242Grillfesthttps://www.hohenpolding.de/freizeit-und-sport/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=242&cHash=f03f1e6684061ee2f44b09443dd87646 Start: So, 25 Jul 2021 11:00:00 ,Ende: So, 25 Jul 2021 11:00:00 | Start: So, 25 Jul 2021 11:00:00
Ende: So, 25 Jul 2021 11:00:00
]]>
Vereine
news-264Redaktionsschluss Holzlandblatthttps://www.hohenpolding.de/freizeit-und-sport/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=264&cHash=895b28d53f317c0bb7b071a8ee2a9608 Start: Mo, 16 Aug 2021 15:53:00 ,Ende: Mo, 16 Aug 2021 15:53:00 | Start: Mo, 16 Aug 2021 15:53:00
Ende: Mo, 16 Aug 2021 15:53:00
]]>
Gemeinde
news-265Redaktionsschluss Holzlandblatthttps://www.hohenpolding.de/freizeit-und-sport/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=265&cHash=a6d308bb1b576d286b1f5f1858300c04 Start: Mo, 13 Sep 2021 15:54:00 ,Ende: Mo, 13 Sep 2021 15:54:00 | Start: Mo, 13 Sep 2021 15:54:00
Ende: Mo, 13 Sep 2021 15:54:00
]]>
Gemeinde
news-250Generalversammlung mit Neuwahlenhttps://www.hohenpolding.de/freizeit-und-sport/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=250&cHash=65bb171e84ebbb8ff2d96276231a618b Start: Fr, 08 Okt 2021 19:30:00 ,Ende: Fr, 08 Okt 2021 19:30:00 | Start: Fr, 08 Okt 2021 19:30:00
Ende: Fr, 08 Okt 2021 19:30:00
]]>
Vereine
news-266Redaktionsschluss Holzlandblatthttps://www.hohenpolding.de/freizeit-und-sport/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=266&cHash=3537787fffb3ff5189b0e5876fc77d42 Start: Mo, 18 Okt 2021 15:54:00 ,Ende: Mo, 18 Okt 2021 15:54:00 | Start: Mo, 18 Okt 2021 15:54:00
Ende: Mo, 18 Okt 2021 15:54:00
]]>
Gemeinde
news-267Redaktionsschluss Holzlandblatthttps://www.hohenpolding.de/freizeit-und-sport/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=267&cHash=abf06b6905cefc5a540172894a940f5d Start: Mo, 15 Nov 2021 15:55:00 ,Ende: Mo, 15 Nov 2021 15:55:00 | Start: Mo, 15 Nov 2021 15:55:00
Ende: Mo, 15 Nov 2021 15:55:00
]]>
Gemeinde
news-243Christbaumversteigerunghttps://www.hohenpolding.de/freizeit-und-sport/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=243&cHash=e2b807c30b3b228516bb8b760c9ddebe Start: Fr, 17 Dez 2021 19:30:00 ,Ende: Fr, 17 Dez 2021 19:30:00 | Start: Fr, 17 Dez 2021 19:30:00
Ende: Fr, 17 Dez 2021 19:30:00
]]>
Vereine
news-268Redaktionsschluss Holzlandblatthttps://www.hohenpolding.de/freizeit-und-sport/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=268&cHash=237a0714bd87b98bba949b7ed132c1f4 Start: Mo, 20 Dez 2021 15:55:00 ,Ende: Mo, 20 Dez 2021 15:55:00 | Start: Mo, 20 Dez 2021 15:55:00
Ende: Mo, 20 Dez 2021 15:55:00
]]>
Gemeinde